Phỏng vấn tuyển dụng

7 07 2007

– Xin cho biết về gia cảnh?
– Nhà mặt phố, bố làm to.
– Bằng cấp?
– Đại học.
– Đó là nhãn của tri thức?
– Vâng.
– Nguyện vọng?
– Làm sếp.
– Nếu được cất nhắc, đề bạt sẽ làm gì?
– Tham nhũng và nịnh hót!
– ?!
– Số người đó nhiều, dễ hòa đồng, tạo được mối đoàn kết.
– Sao không muốn làm người trung thực và thẳng thắn?
– Sẽ bị cô lập, dễ bị đẩy ra khỏi vị trí chủ chốt.
– Nếu bị bắt vì tội tham nhũng?
– Rất có thể được xử nhẹ.
– Vì sao?
– Người xét xử cũng như mình, nên thông cảm.
– Nếu gặp phải người trung thực và thẳng thắn xét xử thì sao?
– Cũng tốt! Không bị oan sai. Nếu trung thực và thẳng thắn mà bị bọn tham nhũng và nịnh hót xét xử sẽ oan sai nhiều hơn.
– Nếu tôi không tuyển?
– Sẽ bị đánh bật khỏi vị trí chủ chốt vì tội… trung thực và thẳng thắn!
(Theo TTC)

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: