Ý nghĩa của các thương hiệu

18 09 2007

CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường – HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo ( hix..hix.. ) – HALIDA (Bia): HÃy LIều Đi Anh – CASTROL (Nhớt): Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (^.^) – HUDA (bia): Hãy Uống Đi Anh – MARLBORO (Thuốc lá): Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm – (T_T) – BIVINA (bia) : Bịnh Vì Nàng – HERO (thuốc lá): Hôn Em Rồi Ói – VEDAN (bột ngọt): Vì Em Đời Anh Nghèo

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: