Dân IT và Cave có 9 điểm tương đồng

25 10 2007

Dân IT và Cave có 9 điểm tương đồng: 1. Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ. 2. Khi có hứng làm việc tốt hơn. 3. Không phải bỏ vốn bằng tiền mặt (khi vào nghề). 4. Làm việc phần lớn vì tiền (số ít làm vì yêu nghề). 5. Sẵn sàng phục vụ nhiều khách một lúc nếu đủ sức khỏe. 6. Thích quan hệ với khách nhiều tiền (tốt nhất là khách Tây) 7. Dễ bị quịt tiền, ăn chặn, bóc lột. 8. Phải lựa tính khách hàng để phục vụ. 9. Bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý ===> ;)) :d :))

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: