YAHOO!

7 08 2009

Có anh chàng nọ vào rừng thám hiểm. May sao anh cứu được cô con gái của tộc trưởng. Cô chấp nhận làm vợ anh dù cho ngôn ngữ không được rành rọt lắm mà phải nhờ người phiên dịch hộ. Đêm động phòng, lúc abcd thì cô này cứ la toáng lên “Yahooooooooooooo” suốt. Anh chàng khoái quá. Làm hăng say hơn. Đêm đó náo động cả làng.

Sáng hôm sau, anh gặp người phiên dịch hỏi “Yahoo” là gì mà vợ mình kêu mãi. Anh này mới nói:

_ Theo tiếng của dân tộc chúng tôi thì “Yahoo” là “nhầm lỗ”.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: